HOOLEKOGU TÖÖ

Hoolekogu töö on saadaval .pdf formaadis.

Lae hoolekogu 2017-2018 õppeaasta tööplaan alla  siit

Hoolekogu koosolekute protokollidega saab tutvuda lasteaias.